เงินด่วน

สินเชื่อออมสิน ในชื่อย่อ P/C เปิดให้ ลงทะเบียน ยืม 30,000 ทุกอาชีพ

สวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อบัตรกดเงินสด  PEOPLE CARD บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอเนกประสงค์จาก

ธนาคารออมสิน ที่มาในรูปแบบของ บัตรกดเงินสด ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 30,000 บาท เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

ออมสินบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็สามารถกดเงินสดมาใช้ได้ทันที ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

 

รายละเอียด  สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

  • วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  •  มีอายุ 20 – 60 ปี
  • มีรายได้ประจำ
  •  ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
  •  ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป