แนะนำสินเชื่อแอปเงินกู้

ไทยเครดิต ให้ยืมเงิน 5000-200,000 เข้าถึงเงินทุนง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์เราขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เป็น สินเชื่อเงินกู้ จาก ธนาคารไทยเครดิต

ที่เปิดโอกาศให้กับผู้ประกอบกิจการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หรือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยให้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 5,000

สูงสุดที่ 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

 

จุดเด่น คือเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์หรือบุลคลค้ำประกัน ไม่ใช้สลีปเงินเดือน สมัครกู้ได้ง่ายตอบโจทย์ความช่วยเหลือให้กับผู้ค้ารายย่อย

หรือ พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นและยังปลอดภัยอีกด้วยเพียงผู้กู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้า

ประกอบอาชีพค้าขาย ที่เป็นบุคคลธรรมดา และมีความต้องการที่จะ กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ก็สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้เลย

 

รายละเอียดสินเชื่อ

จุดเด่น

วงเงินสูงสุด 200,000
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

 

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติสมัคร

เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยเท่านั้น
อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป
เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น
มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้
สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-6975454 ทุกวันเวลา 08.00-22.00 น