แอปเงินกู้

เงินเทอร์โบ ไม่ดูบูโร รับจ้างหาเช้ากินค่ำ ให้ยืม 50,000 บ.ผ่อu 695/เดือน มีสาขาทุกอำเภอ ไม่ค้ำ

สวัสดีครับ ปีใหม่นี้ใครเที่ยวแล้วเงินหมดเรามาสินเชื่อมาแนะนำนะมาดูกันนะเงินเทอร์โบ เปิดสินเชื่อเินให้กู้ยืมใหม่ให้ประชาชน โดยไม่เช็คบูโร ให้ยืม

รายละ 100,000 บาทใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ เงินด่วน ได้เงินสดอนุมัติไว สินเชื่อ “เงินเทอร์โบ” อาจเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ที่น่าสนใจ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% รับเงินสดทันที เต็มจำนวน ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้ ไม่มีคนค้ำ “สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ” ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์

หรือรถมอเตอร์ไซค์ ก็นำรถมาแลกเงินได้ กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 – 500,000 บาท

 

สินเชื่อ จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ “เงินเทอร์โบ” มีดังนี้

1 จำนวนเงินให้กู้ยืมสูงสุด 100,000 บาท
2 ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 36 เดือน
3 ผ่อนชำระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)

คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่

บุคคลทีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิรถยนต์ โดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชนใ์นฐานะผู้ครอบครองรถ

ได้ตามปกติ และต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกัน พร้อมทั้งลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชําระหนี้

บริษัทฯจะทําการติดตามรถ และนํารถออกขาย เพื่อชําระหนี้ต่อไป

 

 

 

สินเชื่อ จำนำทะเบียนรถยนต์ “เงินเทอร์โบ” มีดังนี้

จำนวนเงินให้กู้ยืมสูงสุด 500,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 60 เดือน
ผ่อนชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)
คิดอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อป แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

ในกรณีที่ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขา และอยู่อาศัย หรือ

ทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีกรณีรับเงินสดทันที ที่สาขา รับไม่เกิน 100,000 บาทรับป้ายทะเบียน ทุกจังหวัด

   การอนุมัติสินเชื่อ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์

ในกรณีที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขา และอยู่อาศัย

หรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด
ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ หากขอสินเชื่อ ไม่เกิน 250,000 บาท
การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศ
เงื่อนไข หลักประกัน

รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อายุรถสูงสุด 15 ปี รถยนต์ อายุรถสูงสุด 20 ปี โอนครบ 30 วัน ทำได้ทันที ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% ปิดสดลดอกเบี้ย 100%

หลักฐานในการสมัคร

1 บัตรประชาชนตัวจริง
2 ทะเบียนบ้านตัวจริง
3 เล่มทะเบียนรถตัวจริง
4 หน้าสมุดบัญชี

5 รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการยืมเงินด่วน เงินเทอร์โบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คลิก