สินเชื่อบุคคลแนะนำสินเชื่อ

สินเชื่อเงินด่วนจาก ธกส. กู้ได้คนละ 50,000 ดอกถูก สมัครง่าย ได้ทุกคน รายละเอียดคลิกเลย

ปัจจุบันสินเชื่อ ธกส 2565 มีอะไรบ้าง แน่นอนทุกคนจะต้องรู้ว่า ธนาคารการเกษตร เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 โดยให้มีการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท รวมถึงลงทะเบียน ธกส 10000 บาทซึ่งก่อนที่จะสมัครขอสินเชื่อ จะต้องมีการเช็คข้อมูลก่อนว่าจะเข้าเงื่อนไข และมีสิทธิ์จะได้รับเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2565 หรือไม่

เป็นสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ที่จะให้เป็นเงินทุนเงินกู้ด่วนออนไลน์สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจะใช้ในการสร้างอาชีพทั้งด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่มีลักษณะของการสร้างรายได้ โดยการลงทะเบียน ธกส 50000 บาท จะมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้

โดยจะมีเงื่อนไขในการสมัครดังนี้

วงเงินสูงสุดจะได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
ให้ระยะเวลาในการชำระคืนได้ไม่เกิน 1 ปี
จะต้องใช้หลักประกันวงเงินเป็นบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือใช้สินเทรัพย์จำนอง
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล
จะต้องเกษตรกรลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร ธกส
จะต้องอยู่ระกว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับธนาคาร ธกส
นอกจากลงทะเบียน ธกส 50000 บาทธกสปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท
เป็นสินเชื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจะให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตร ใช้ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีวงเงินที่จะให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR-2 โดยหากผู้ที่ต้องการจะสมัครขอสินเชื่อ ธนาคาร ธกส ให้ติดต่อกับธนาคารสาขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้เลย

ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 50,000 บาท
ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 12 เดือน และหากมีเหตุสุดวิสัยจะให้ได้ไม่เกิน 18 เดือน
ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนแรกอยู่ที่ 0% และตั้งแต่เดือนที่ 4 ขึ้นไป 6.50% ต่อปี
จะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยจะได้ 95%ของราคาที่ประเมินได้ สำหรับที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คนหรือบุคคลที่รับรองอย่างผู้ร่วมกู้จะได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์
จะต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นทายาทในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19
จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ากับธนาคาร ธกส มาก่อน
จะต้องมีแผนการ เพื่อจะประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพทางด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ที่ใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มากนัก
ลงทะเบียน ธกส 50000 บาท กับสินเชื่อเงินด่วน acash ธกส
ถือว่าเป็นสินเชื่อแห่งปีจริงๆเป็นเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2565 ที่ให้ลงเทะเบียนขอสินเชื่อ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน จากความจำเป็นต่างๆ

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2022 (2565)

ผู้ที่สามารถขอกู้เงิน ธ.ก.ส “โครงการฉุกเฉินจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” 2022 (2565) ได้นั้น สามารถได้ทั้งผู้เคยกู้เดิม และผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส โดยแบ่งขั้นตอนลงทะเบียนเงินกู้ เงินด่วน ดังนี้

กรณียังไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส
ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะ เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลประกอบอาชีพปัจจุบัน จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดจ่ายหนี้ วงเงินที่ต้องการ ระยะเวลาการผ่อนจ่าย เลือกวิธีผ่อนจ่าย ฯลฯ สุดท้ายตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

 

กรณีเคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส

ให้สมัครผ่าน Line พิมพ์ @baacfamily จากนั้นเลือก “Covid – 19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส” แล้วกรอกรายละเอียดบัตรประชาชน เบอร์มือถือ กรอกไป 2 ครั้งยืนยันความถูกต้อง จากนั้นบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อ (เหมือนกับข้อแรก) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน สุดท้ายรอธนาคารนัดหมายอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากใครยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ ที่ยังไม่กระจ่าง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ https://www.baac.or.th/ ได้ตลอด 24 ชม. แล้วเรามาสร้างสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างสบายใจกันนะ