ไลฟ์สไตล์

“ช้างไทย เงินกู้ ” ยืมได้ 8,000 – 30,000 ติดบูโร/แบล็คลิส/รายได้น้อย ได้ทุกอาชีพ

สวัสดีครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านได้ทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวสินเชื่อที่ยืมง่ายมาก  ที่กำลังได้รับความนิยม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ให้บริการสินเชื่อในนามบริษัท สินเชื่อช้างไทยเงินกู้ ที่ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย 100% ช้างไทยเงินกู้ เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากพิโกไฟแนนซ์ และ พิโกพลัส จากกระทรวงการคลัง ช้างไทย เงินกู้ ยึดหลักการให้บริการ สินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้กู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง

อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาทและเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก ข้อมูลเพิ่มเติม มีดังนี้↓

 

วงเงินกู้ที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ! ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ ท่านจะได้รับโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับพนักงานประจำ/พนักงานออฟฟิศ/พนักงานโรงงาน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอื่นๆ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้

ดูขั้นตอนในการยื่นกู้พร้อมคุณสมบัติ

(1) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

(2) ผู้ขอสินเชื่อ ”ช้างไทยเงินกู้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป
2. อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
3. พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
4. มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
5. มีเงินเดือนโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาตเท่านั้น
6. มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสาร เครดิตบูโร ที่มีสถานะปกติ และ ไม่มีประวัติการค้างชำระ
7. ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินเดือน เพื่อชำระค่างวด
8. บริษัทต้องมีฐานะ ทางการเงินที่มั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้

(3) เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา และบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชี เงินเดือนเข้า (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น บัตรพนักงาน ที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือ วันออกบัตร/สัญญาจ้างงาน/สลิปเงินเดือน ที่มีวันที่เริ่มงาน หรือ สลิปเงินเดือน ที่มีอายุเกิน 1 ปี/หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
4. สเตทเมนท์ บัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้ (ถ้ามี) (ขอจากแอป หรือ ที่เว็บของธนาคารได้)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
6. เอกสารตรวจสอบ เครดิต บูโร ตัวจริง (ถ้ามี) ในกรณีผลัดกันกู้ ผลัดกันค้ำ ใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

หมายเหตุ: เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อ จะไม่สามารถรับคืนได้ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

(4) ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีหลักประกัน ดังนี้

1. สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
2. คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ
• ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ
• ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
• อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
• มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
• ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
• บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
• ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
• ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

(5) การยื่นใบสมัคร

• ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
• นำใบสมัครที่กรอก และ ลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้ และ ผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400